Novosti

Uroš Kandić: Na pola puta smo do cilja u velnes turizmu!

Napretku u području turizma u Srbiji svanulo je novo jutro, ali prema rečima Uroša Kandića, državnog sekretara u Ministarstvu turizma i omladine, tek smo na polovini puta. Bez obzira na značajan napredak koji je ostvaren u wellness i spa turizmu tokom poslednjih deset godina, još uvek postoji prostor za dodatni rast i razvoj.

 

Tokom otvaranja 6. Balkanskog spa samita u Beogradu, Kandić je posebno naglasio da Srbija poseduje izuzetan potencijal u ovoj oblasti. Sa 29 banja koje mogu da se pohvale dva veka dugom tradicijom, otvara se jedinstvena prilika za unapređenje i podsticanje razvoja turizma kao celine, što, kako on ističe, ima veliki uticaj na domaću ekonomiju.

 

S obzirom da u globalnoj ekonomiji pet odsto svetskog bruto proizvoda dolazi od wellnes i spa turizma, Kandić napominje da je potrebno biti u toku sa trendovima ove industrije kako bi se što pravilnije prepoznale i zadovoljile potrebe savremenih turista.

 

Rezultati dosadašnjeg rada već su vidljivi i mogu se izraziti brojkama. Zahvaljujući uspešnoj saradnji između države i privatnog sektora, postignut je značajan napredak. Tržište je prepoznalo vrednost ovog oblika turizma, a kao rezultat toga, sve je veći broj hotela koji nude wellness i spa sadržaje. Svaki četvrti hotel u Srbiji sada ima ovakve usluge, čineći ove objekte magnetima za domaće i, posebno, strane goste.

 

Pored Beograda, Novog Sada i Niša, ključnih gradova za ovu vrstu turizma, izuzetno popularne su i banje, čija popularnost ne samo da se ne smanjuje, već beleži konstantan rast. Rehabilitacija nekada zanemarenih objekata i ponuda kurativnih sadržaja, uz moderni pristup i kvalitet usluga, podstakli su obnovu interesa i povećali broj turista.

 

Da budem još jasniji, trenutno se izgrađuje najsavremeniji wellness resort u Vranjskoj Banji, dok Kuršumlijska Banja već modernizuje svoje kapacitete. Ove investicije su dokaz profitabilnosti i benificija wellness turizma.

 

Napredak ne evidentiramo samo kroz infrastrukturni razvoj i modernizacije kapaciteta. Statistički podaci pokazuju da je broj noćenja u banjama porastao za milion u periodu od 2012. do 2022. godine, dostigavši cifru od tri miliona noćenja. Ovo znači da banje čine četvrtinu ukupnog turističkog prometa u zemlji, merenog noćenjima, što naglašava još veći potencijal ovog segmenta turizma.

 

Dok Srbija ubrzano krči put ka ostvarenju svoje vizije, činjenica je da put ka punom razvoju wellness i spa turizma nije kratak, ali svakako nije ni nedostižan.

11 Oktobar 2023 3620 pregleda